Het doel van het leven is niet nooit meer vallen…, maar steeds weer opstaan!

Wettelijke mededeling

Copyright

De inhoud van deze website, met de daarin opgenomen gegevens, foto's, illustraties, teksten, overige content en combinaties daarvan zijn beschermd door auteursrecht en eigendomsrecht. Deze rechten berusten bij Loes Bakker en Guus Scholten te Amsterdam. Zonder voorafgaande toestemming van rechthebbenden is het niet toegestaan teksten of beelden van deze site of enig ander onderdeel daarvan te kopiëren.