Citaat
"Door dit traject heb ik beter inzicht gekregen in wat bij mij past qua werk. Ik begin binnenkort op een nieuwe job bij ING en heb er enorm veel zin in!"

- Sophie -

Loopbaan Coaching

Misschien ben je vastgelopen of zit je niet meer op de juiste plek, misschien is er iets binnenin jou dat je verhindert ‘ervoor te gaan'. Dan is loopbaancoaching voor zowel werknemer als werkgever een goede manier om helderheid te krijgen. Het kan ook preventief  worden ingezet om te inventariseren welke loopbaanbehoeften er bij de werknemers bestaan.

Een loopbaantraject is altijd afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van jou als werknemer; het kan je weer tot een gepassioneerde werknemer of tevreden bedrijfsverlater maken.

Door middel van gesprekken, opdrachten en op de persoon afgestemde oefeningen krijg je zicht op jouw kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen. Deze inzichten leiden naar verdere stappen in je loopbaan. Het uitgangspunt is dat jijzelf aan het roer van je leven staat. Het loopbaantraject ondersteunt je om daar vorm aan te geven.

Hoe gaat het in z'n werk?

Naast een intakegesprek bestaat het loopbaan- of koerstraject uit 6 gesprekken van 2 uur, met een tussenpoos van 2 weken. Belangrijk onderdeel is de analyse van de zelfgemaakte biografie. Wanneer schrijven moeilijk is kan ook een andere manier worden gekozen. Tussen de gesprekken door maak jij als cliënt opdrachten. Daarvoor heb je in de regel 2 dagdelen voor nodig.

Wat is het eindresultaat?

De rode draad in alle methoden die ik hanteer is het vinden van je kracht en je kern. Het doel van het koerstraject is dat je gevonden hebt wat jouw essentie is van waaruit je wilt leven en werken. Ten aanzien van werk heb je een duidelijk toekomstperspectief, van waaruit je verdere stappen kunt zetten. Het zoeken naar of vinden van een (andere) baan is in het koersonderzoek nog niet aan de orde, maar kan er wel het gevolg van zijn.

Methode Hoogendijk

Deze werkwijze bevat vele visies, kaders, handvatten, vragen en oefeningen, aan de hand waarvan de cliënt zijn (loopbaan-) zelfsturingsvaardigheden aanzienlijk kan vergroten. In een zestal coachinggesprekken worden gemaakte opdrachten uitgediept. Deze bevatten de volgende onderwerpen:

  • Arbeid in de postmoderne samenleving
  • De balans opmaken (met een nadruk op de midlife-fase)
  • De elementenvierhoek (en zelfsturingcirkel)
  • Op zoek naar zingeving
  • Op zoek naar vitaliteit
  • Je hart volgen
  • Het meest vitaliserende loopbaanperspectief

"Het gaat om het volgen van je hart en het aanwenden van je creativiteit om je dromen te verwezenlijken."

 

Hoogendijk

Loopbaanzelfsturing - Adriaan Hoogendijk

Ben je benieuwd of je in je loopbaan nog wel echt op koers ligt? Dan is 'Loopbaanzelfsturing' een inspirerend baken. Al lezend kun je er achter komen, waar jouw hart ligt en waar jij energie uit haalt. En het belangrijkste, je weet uiteindelijk welke richting jij op wilt in de toekomst en wat er nodig is om jouw ambities te realiseren. Houdt wel in gedachte dat het in sommige situaties wél goed is een professionele coach in de arm te nemen. Er kunnen veel belemmeringen zijn (vaak door angst ingegeven) om veranderingen in werk en leven in gang te zetten.

Wil je “Loopbaanzelfsturing”van Adriaan Hoogendijk zelf lezen?

Bestel het boek hier... Bestel het digitale boek hier...